Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
401 Hen Ri Nguyễn 2001 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
402 Nguyễn Tuấn Huy 1970 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
403 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2000 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
404 NGuyễn Khương Bình 1970 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
405 Nguyễn Thị Tình 1962 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
406 Lê Nguyễn Duy Tùng 1988 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
407 Lữ Triệu Thành 1946 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
408 Võ Xuân Hậu 1974 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
409 MAI FRANK ANH 2000 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
410 Hồ Thị Hoa 1941 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
411 Nguyễn Thức 1966 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
412 Nguyễn Đoàn Tú Uyên 1996 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
413 Cao Xuân Lô 1938 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
414 Lê Thị Thùy Hương 1973 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
415 Nguyễn Jeson 2007 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
416 Lê Thuận 1951 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
417 Lê Duy Phước 1983 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
418 Lê Dung Nọc 1991 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
419 Võ Thị Cương 1956 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
420 Trần Luân Lý 2000 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
421 Ngô Thị Quỳnh Giang 1984 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
422 Ngô Quỳnh Châu 1989 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
423 Tạ An 1938 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
424 Lê Bá Thi 1926 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
425 Hà Thị Kim Phụng 1955 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
426 Ngô Hoàng 1955 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
427 Hồ Quang Bá 1945 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
428 Lê Thị Tiền 1944 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
429 Võ Văn Việt 1946 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
430 Đoàn Thị Ri 1937 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
431 Trần Pháp Lý 1948 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
432 Trần Thị Phương Ly 1990 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
433 Ngô Thị Quỳnh Trang 1982 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
434 Ngô Quỳnh Nam 1986 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
435 Phan Thị Ngọc 1945 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
436 Lê Mậu Khiển 1948 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
437 Nguyễn Mậu Kinh 1935 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
438 Hà Thị Kim Quy 1951 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
439 Đoàn Thị Bát 1941 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
440 Hồ Quang Khải 1987 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
441 Tôn Thất Phú 1942 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
442 Phan Thị Ngọc 1945 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
443 Nguyễn Don 1970 Triệu Phong Triệu Thành Hoa Kỳ
444 Đặng Văn Thượng Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
445 Lê Lóc Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
446 Nguyễn Thị Thuận 1995 Triệu Phong Triệu Lăng Hàn Quốc
447 Lê Ngọc Ánh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
448 Đoàn Quang Thế 1938 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
449 Nguyễn Bảo Trí 1961 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
450 Nguyễn Ninh 1986 Triệu Phong Triệu Lăng Đài Loan
Hiển thị 401 đến 450 của 1570 (32 Trang)