Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
251 Trương Văn Kính 1972 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
252 Trương Văn Việt Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
253 Võ Văn Ty Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
254 Nguyễn Thị Hương 1973 Triệu Phong Triệu An Canada
255 Nguyễn Thị Hồng Ánh Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
256 Nguyễn Văn Trực 1957 Triệu Phong Triệu An Canada
257 Nguyễn Thị Vinh Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
258 Nguyễn Văn Thỉ 1948 Triệu Phong Triệu An Canada
259 Nguyễn Thị Thu 1968 Triệu Phong Triệu An Canada
260 Đinh Thị Yên 1963 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
261 Trương Văn Nghĩa Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
262 Trương Văn Cam 1949 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
263 Tôn Nữ Thủy Tiên 1972 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
264 Trương Thị Xuân Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
265 Nguyễn Thị Hoa Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
266 Nguyễn Văn Thành 1960 Triệu Phong Triệu An Canada
267 Nguyễn Văn Đạt Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
268 Nguyễn Thị Thúy Vy Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
269 Đinh Thị Phúc Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
270 Đào Thị Tính 1949 Triệu Phong Triệu An Canada
271 Trương Văn Khiển Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
272 Trương Thị Huy Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
273 Trương Văn Khải Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
274 Đinh Thị Thiếp 1959 Triệu Phong Triệu An Canada
275 Trương Văn Anh 1981 Triệu Phong Triệu An Canada
276 Trương Văn Đức 1983 Triệu Phong Triệu An Canada
277 Lê Văn Hòe Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
278 Trương Văn Tấn Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
279 Trương Văn Liễn 1952 Triệu Phong Triệu An Canada
280 Trương Thị Oanh 1979 Triệu Phong Triệu An Canada
281 Trương Văn Pháp 1982 Triệu Phong Triệu An Canada
282 Lê Trung Chiến 1964 Triệu Phong Triệu An Canada
283 Lê Trung Hướng 1990 Triệu Phong Triệu An Canada
284 Lê Trung Chỉ 1962 Triệu Phong Triệu An Canada
285 Dương Tất Trung 1975 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
286 Hoàng Ngọc Thái 1972 Triệu Phong Triệu An Canada
287 Dương Tất Chung 1979 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
288 Nguyễn Thị Ái Hoa Kỳ 1983 Triệu Phong Triệu An Canada
289 Phạm Thị Hóa 1972 Triệu Phong Triệu An Đài Loan
290 Lê Thị Như 1989 Triệu Phong Triệu An Canada
291 Lê Thị Kiêm 1968 Triệu Phong Triệu An Canada
292 Lê Quốc Việt 1993 Triệu Phong Triệu An Canada
293 Dương Thị Bòn 1937 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
294 Vương Thị Ngân 1967 Triệu Phong Triệu An Canada
295 Dương Tất Thành 1977 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
296 Lê Văn Phong 1983 Triệu Phong Triệu An Canada
297 Hoàng Thị Tâm 1981 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
298 Trần Thị Thoan 1972 Triệu Phong Triệu An Canada
299 Lê Văn Đạt 1987 Triệu Phong Triệu An Canada
300 Lê Thị Việt Trinh 1987 Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
Hiển thị 251 đến 300 của 1570 (32 Trang)