Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
151 Nguyễn Văn VEANN 1981 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
152 Trần Thị Oanh 1968 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
153 Lê Thị Lệ Hằng 1975 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
154 Trần Đức Dũng 1944 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
155 Nguyễn Thị Khế 1947 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
156 Sử Thị Diễm Sương 1980 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
157 Sử Huy Tấn 1968 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
158 Bùi Huy Mân 1983 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
159 Bùi LILLIANE DIEP 1982 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
160 Lê Văn Ký 1949 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
161 Nguyễn Thị Hương 1959 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
162 Nguyễn Ngọc Long 1967 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
163 Nguyễn Thị Sáo 1967 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
164 Lê Văn Tuệ 15/11/1984 Triệu Phong Triệu Phước Hàn Quốc
165 Bùi Thị Linh 1972 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
166 Lê Kim Anh 1943 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
167 Nguyễn Thị Niệm 1980 Triệu Phong Triệu An Canada
168 Hester Nguyễn 1976 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
169 Lê Văn Thành 19/12/1994 Triệu Phong Triệu Phước Nhật Bản
170 Lê Văn Thiện 25/7/1990 Triệu Phong Triệu Phước Liên Bang Nga
171 Lê Thị Yến Nhi 34670 Triệu Phong Triệu Phước Liên Bang Nga
172 Nguyễn Văn Huyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
173 Lê Văn Lượng 34822 Triệu Phong Triệu Phước Liên Bang Nga
174 Phan Thị Thêm 17932 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
175 Nguyễn Khương Bích 1953 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
176 Nguyễn Thị Phận 1931 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
177 Nguyễn Ngọc Quát 1963 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
178 Nguyễn Hữu Tuyên 1956 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
179 Nguyễn Thị Dao Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Pháp
180 Bùi Hữu Khánh 1969 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
181 Bùi Thị Mai 1973 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
182 Đinh Thị Tuyết Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Thái Lan
183 Nguyễn Thị Hường 1980 Triệu Phong Triệu An Australia
184 Nguyễn Hữu Phú 1954 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
185 Võ Huy Bình 28856 Triệu Phong Triệu Phước Canada
186 Nguyễn Thị Thỉ 1954 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
187 Lê Thị Hiền 22/10/1993 Triệu Phong Triệu Phước Nhật Bản
188 Lê Văn Luận 30935 Triệu Phong Triệu Phước Liên Bang Nga
189 Lê Văn Duẩn 20/12/1992 Triệu Phong Triệu Phước Liên Bang Nga
190 Phạm Thị Hà 1953 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
191 Phan Văn Nghĩa (David Phan) 1952 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
192 Phan Thị Liên 1962 Triệu Phong Triệu Phước Hoa Kỳ
193 Nguyễn Thị Hoa Kỳ Linh Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
194 Nguyễn Văn Cường Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Australia
195 Đinh Thị Hà Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
196 Nguyễn Văn Cừ Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Canada
197 Nguyễn Hữu Đản Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
198 Nguyễn Hữu Chánh Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
199 Phan Văn Ngoãn Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
200 Nguyễn Thị Đương Chưa rõ Triệu Phong Triệu An Hoa Kỳ
Hiển thị 151 đến 200 của 1570 (32 Trang)