Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1551 Trần Thị Vân 1981 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1552 Trần Thị Lan 1966 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1553 Hồ Sỹ Tuyển 1989 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1554 Võ Xuân Vinh 19/3/1986 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1555 Trần Thị Hoàng Mai 1988 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1556 Đặng Huy Lực 1993 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1557 Nguyễn Thị Thu Hiền 1985 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1558 Cao Tuấn Vũ 1979 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1559 Trần Thị Nguyệt 1971 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1560 Phan Thị Trà Linh 1973 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1561 Phan Lê Hiếu 1991 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1562 Lê Minh Thục Anh 1992 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1563 Hồ Thị Nhân Chưa rõ TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1564 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1993 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
1565 Hồ Sỹ Trí 1938 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1566 Hồ Sỹ Thành 1960 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1567 Hồ Thị Quyên 1989 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1568 Hồ Thị Nhỏ 1940 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1569 Hồ Thị Duyên 1987 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
1570 Hồ Sỹ Trung 1993 TP Đông Hà Phường Đông Thanh Chưa rõ
Hiển thị 1551 đến 1570 của 1570 (32 Trang)