Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1451 Nguyễn Thị Trang 1988 Cam Lộ Cam Thành Hàn Quốc
1452 Nguyễn Hoàng Phương 1983 Cam Lộ Cam Thành Nhật Bản
1453 Võ Thị Hương 1991 Cam Lộ Cam Thủy Hàn Quốc
1454 Lê Minh Luyến 1993 Cam Lộ Cam Thủy Nhật Bản
1455 Võ Thị Kim Duy 1977 Cam Lộ Cam Thủy Pháp
1456 Lê Quang Tiến 1996 Cam Lộ Cam Thủy Nhật Bản
1457 Trần Quang Công 1992 Cam Lộ Cam Thành Liên Bang Nga
1458 Trần Văn Lợi 1974 Cam Lộ Cam Thủy Hoa Kỳ
1459 Hồ Minh Thành 1990 Cam Lộ Cam Thành Đài Loan
1460 Hồ Thị Thu Thảo 1992 Cam Lộ Cam Thành Nhật Bản
1461 Hồ Công Sơn 1985 Cam Lộ Cam Thành Singapore
1462 Nguyễn Văn Thành 1985 Cam Lộ Cam Thủy Hàn Quốc
1463 Võ Ngọc Thiện 1995 Cam Lộ Cam Thành Nhật Bản
1464 Lê Thị Nhung 1993 Cam Lộ Cam Thủy Nhật Bản
1465 Hồ Lê Tuấn Anh 1985 Cam Lộ Cam Thành Bỉ
1466 Đào Thị Kim Cúc 1968 Cam Lộ Cam Thành Thụy Điển
1467 Ôn Văn Nhân 1992 Cam Lộ Cam Thành Liên Bang Nga
1468 Maylene Hồ 1960 Cam Lộ Cam Thành Hoa Kỳ
1469 Nguyễn Đức Huy 1970 Cam Lộ Cam Thủy Liên Bang Nga
1470 Nguyễn Thị Bé 1972 Cam Lộ Cam Thủy Malaysia
1471 Lê Thị Huế Chưa rõ TX Quảng Trị Phường 2 Hoa Kỳ
1472 Nguyễn Hữu Chưa rõ TX Quảng Trị Hải Lệ Hoa Kỳ
1473 Nguyễn Thị Gái Chưa rõ TX Quảng Trị Hải Lệ Hoa Kỳ
1474 Nguyễn Linh Đan 1992 TX Quảng Trị Phường 2 Hoa Kỳ
1475 Lê Thị Tụy Chưa rõ TX Quảng Trị Hải Lệ Hoa Kỳ
1476 Trần Minh Quốc Chưa rõ TX Quảng Trị Phường 2 Nhật Bản
1477 Nguyễn Dương Quỳnh Lê 1989 TX Quảng Trị Phường 1 Chưa rõ
1478 Nguyễn Thị Hằng 1964 TX Quảng Trị Phường 1 Hoa Kỳ
1479 Nguyễn Thị Minh Tâm 1977 TX Quảng Trị Phường 1 Hoa Kỳ
1480 Nguyễn Đằng 1950 TX Quảng Trị Phường 1 Hoa Kỳ
1481 Trương Cứ 1956 TX Quảng Trị Phường 1 Liên Bang Nga
1482 Dương Thị Kim Tuyến 1990 TX Quảng Trị Phường 1 Malaysia
1483 Nông Thị Nhật My 1993 TX Quảng Trị Phường 1 Nhật Bản
1484 Trần Văn Trung Chưa rõ TX Quảng Trị Phường 2 Nhật Bản
1485 Dương Thị Vui 1949 TX Quảng Trị Phường 1 Chưa rõ
1486 Nguyễn Tuấn Anh Chưa rõ TX Quảng Trị Phường 2 Nhật Bản
1487 Nguyễn Dương Minh Trí 1986 TX Quảng Trị Phường 1 Chưa rõ
1488 Nguyễn Văn Chính 1979 TX Quảng Trị Phường 1 Hàn Quốc
1489 Phan Thanh Hiền 1986 TX Quảng Trị Phường 2 Pháp
1490 Vũ Đình Lợi 1959 TX Quảng Trị Phường 1 Hoa Kỳ
1491 Nguyễn Thị Vân Phúc 1975 TX Quảng Trị Phường 1 Hoa Kỳ
1492 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 1994 TX Quảng Trị Phường 1 Hoa Kỳ
1493 Hoàng Thị Quỳnh 1985 TX Quảng Trị Phường 1 Hoa Kỳ
1494 Trần Hoàng Giang 1990 TX Quảng Trị Phường 1 Nhật Bản
1495 Nguyễn Xuân Nghĩa 1990 TX Quảng Trị Phường 2 Nhật Bản
1496 Hoàng Cường 1991 TX Quảng Trị Phường 1 Hà Lan
1497 Nguyễn Thị Lan Anh Chưa rõ TX Quảng Trị Phường 2 Nhật Bản
1498 Nguyễn Dương Đắc Trí 1983 TX Quảng Trị Phường 1 Chưa rõ
1499 Nguyễn Hoàng Vũ 1992 TX Quảng Trị Phường 1 Hàn Quốc
1500 Trần Văn Bắc 1968 TP Đông Hà Phường 5 Chưa rõ
Hiển thị 1451 đến 1500 của 1570 (32 Trang)