Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
101 Lê Việt Charlie 2004 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
102 Nguyễn Thành Vinh 1981 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
103 Lê Thị Linh 24/08/1972 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
104 Nguyễn Thị Đông 20/06/1949 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
105 Lê THị Thơ 20/12/1945 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
106 Nguyễn Bình 1972 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
107 Lê JUSTIN TUẤN 2013 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
108 Bùi Thị Hồng Trinh 1995 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
109 Lê Thịnh Quốc 1972 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
110 Đoàn Thị Hạnh 1945 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
111 Khổng Anh Yến 28004 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
112 Võ Thị Tâm 20401 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
113 Nguyễn Thành Thông 31838 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
114 Phạm Tiến 16901 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
115 Lê Thị Bình 1957 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
116 Lê Thị Thơ 1939 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
117 Nguyễn Anh Huy 26/10/1971 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
118 Lê Thị Tâm 1947 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
119 Lê Thị Nhẫn 27673 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
120 Nguyễn Hảo Hiếu 1958 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
121 Lê Tuấn Vũ 1970 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
122 Trần KEVIN 1968 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
123 Trần Thị Vân Anh 1994 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
124 Nguyễn Văn Đỡm 14584 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
125 Nguyễn Thị Thanh Quế 1984 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
126 Nguyễn Văn Duyết 24/09/1945 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
127 Nguyễn Thành Thái 20/04/1984 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
128 Trần Minh Châu 16224 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
129 Nguyễn Thị Tần 1930 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
130 Lê Quang Bình 1951 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
131 Sử Hoàng 1942 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
132 Hoàng Minh Hùng 1966 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
133 Phan Thị Huyền 1982 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
134 PENE LLE JE’ROME, PHILIPE 1972 Triệu Phong Triệu Thượng Pháp
135 TRẦN PHAN BENJAMIN 2008 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
136 Bùi Hữu Quỳnh 1964 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
137 Nguyễn POLESKY THI 1971 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
138 Ronalde Rederick 1973 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
139 Nguyễn Thị LENA 1988 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
140 Nguyễn Thị Thẻn 1943 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
141 Lê Thị Mai 1948 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
142 Lê Sử Kelyy 2005 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
143 Trần Thị Phượng 1945 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
144 Bùi Thị Chương 1941 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
145 Phan Nhạn Đông 1974 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
146 Nguyễn Thị Dạn 1948 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
147 Nguyễn Thị Huê 1940 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
148 Lê Thị Xuân 1970 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
149 KOAY KEAN HOOI 1983 Triệu Phong Triệu Thượng Malaysia
150 DAVID TRẦN 1969 Triệu Phong Triệu Thượng Hoa Kỳ
Hiển thị 101 đến 150 của 1570 (32 Trang)