Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1351 Trần Thị Thiết Chưa rõ Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1352 Hoàng Văn Cảnh 1939 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1353 Hoàng Văn Trụ 1980 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1354 Lê Thị Trúc Quỳnh 1984 Gio Linh Linh Hải Liên Bang Nga
1355 Lê Thị Huệ Chưa rõ Gio Linh Gio An Trung Quốc
1356 Nguyễn Thị Vũ Nhung Chưa rõ Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1357 Trương Thị Lài 1942 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1358 Trần Huỳnh Baradan 2007 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1359 Thái Vũ Việt 1993 Cam Lộ TT Cam Lộ Pháp
1360 Trần Văn Chanh 1940 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1361 Phạm Thị Mạnh 1946 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1362 Nguyễn Đình Thông 1949 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1363 Phùng Thị Kiều 1953 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1364 Lê Văn Vũ 1972 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1365 Phan Thị Bê 1937 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1366 Trần Văn Ngữ 1944 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1367 Nguyễn Thái Thị Hoa 1958 Cam Lộ TT Cam Lộ Pháp
1368 Nguyễn Công Chính 1972 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1369 Nguyễn Thị Thu Trang 1975 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1370 Thái Tăng Minh Nhật 1987 Cam Lộ TT Cam Lộ Pháp
1371 Nguyễn Thị Châu 1932 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1372 Lê Ngọc Vĩnh 1994 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1373 Đoạn Thị An 1943 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1374 Nguyễn Thị Phiếu 1933 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1375 Lê Quang Quốc Trung 1995 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1376 Lê Jenny 2003 Cam Lộ TT Cam Lộ Đức
1377 Nguyễn Văn Sự 1975 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1378 Lê Văn Toàn 1945 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1379 Trần Vinh Minh 1947 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1380 Trần Đình Lan 1935 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1381 Trần Thế Thăng 1975 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1382 Nguyễn Công Đạt 1969 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1383 Lê Daniel 1957 Cam Lộ TT Cam Lộ Pháp
1384 Thái Minh Dũng 1958 Cam Lộ TT Cam Lộ Pháp
1385 Trần Đức Lâm 1968 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1386 Lâm Thị Mỹ Vân 1974 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1387 Lê Phùng Lâm 2000 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1388 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1969 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1389 Trần Viết Dũng 1974 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1390 Lê Thao 1959 Cam Lộ TT Cam Lộ Đức
1391 Lê David 2007 Cam Lộ TT Cam Lộ Đức
1392 Thái Tăng Tài 1973 Cam Lộ TT Cam Lộ Hoa Kỳ
1393 Hoàng Văn Phiệt 1971 Cam Lộ Cam Hiếu Chưa rõ
1394 Nguyễn Trải 1959 Cam Lộ Cam Hiếu Chưa rõ
1395 Nguyễn Đức Trung 1975 Cam Lộ Cam Hiếu Chưa rõ
1396 Lê Thị Hương 1949 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1397 Trần Xuân Khánh 1984 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1398 Lê Văn Viện 1972 Cam Lộ TT Cam Lộ Chưa rõ
1399 Trần Duy Khánh 1985 Cam Lộ TT Cam Lộ Thái Lan
1400 Nguyễn Thị Lan 1937 Cam Lộ Cam Hiếu Hoa Kỳ
Hiển thị 1351 đến 1400 của 1570 (32 Trang)