Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1301 Hồ Chí Bảo Chưa rõ Gio Linh Hải Thái Australia
1302 Trương Hữu Trầm Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Singapore
1303 Nguyễn Thị Phượng Chưa rõ Gio Linh Gio An Bỉ
1304 Trần Thị Vân 29871 Gio Linh Gio Hòa Đài Loan
1305 Trần Thị Anh 1981 Gio Linh Gio Hòa Hoa Kỳ
1306 Trần Thế Nguyên 1993 Gio Linh Gio Hòa Nhật Bản
1307 Lê Văn Huy Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1308 Lê Văn Thiệu Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1309 Trần Thị Bốn Chưa rõ Gio Linh Gio An Pháp
1310 Lê Thị Phương Khanh Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1311 Phan Thị Ân Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1312 Hà Ngọc Hoàng 1946 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1313 Nguyễn Thị Huệ Chưa rõ Gio Linh Gio An Liên Bang Nga
1314 Hà Ngọc Nhân 1983 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1315 Hà Ngọc Lễ 1985 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1316 Nguyễn Thị Mai Chưa rõ Gio Linh Gio An Cộng hòa Séc
1317 Hà Ngọc Nghĩa 1992 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1318 Nguyễn Minh Hành 33730 Gio Linh Gio Hòa Angola
1319 Ngô Văn Cử 28980 Gio Linh Gio Hòa Đài Loan
1320 Nguyễn Thị Thương 33273 Gio Linh Gio Hòa Campuchia
1321 Trần Hạ Chí Chưa rõ Gio Linh Gio An Nhật Bản
1322 Lê Văn Thạnh Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1323 Nguyễn Minh Tiến 32732 Gio Linh Gio Hòa Nhật Bản
1324 Lê Văn Hiếu Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1325 Lê Thị Lan Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1326 Bùi Hiền Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1327 Hà Văn Hoàng Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Hoa Kỳ
1328 Trương Thị Hoa 1963 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1329 Hà Thị Mai 1984 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1330 Hà Thị Mão 1987 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1331 Hoàng Văn Cao Chưa rõ Gio Linh Gio Mai Cộng hòa Séc
1332 Hà Ngọc Tính 1998 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1333 Hoàng Văn Vủ 1976 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1334 Nguyễn Trang Quyên 17/4/1989 Gio Linh Linh Hải Đài Loan
1335 Hồ Thị Lựu Chưa rõ Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1336 Phan Thị Lài 1949 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1337 Hoàng Quốc Giang 21/8/1994 Gio Linh Linh Hải Nhật Bản
1338 Trần Đình Tài 1931 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1339 Cáp Kim Thi 14/8/ 1991 Gio Linh Linh Hải Nhật Bản
1340 Trần Ngọc Nam Chưa rõ Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1341 Lê Văn Năm 1984 Gio Linh Linh Hải Liên Bang Nga
1342 Nguyễn Thị Dục 1937 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1343 Nguyễn Tuấn Hùng 1987 Gio Linh Linh Hải Malaysia
1344 Nguyễn Thị Tân Chưa rõ Gio Linh Gio An Trung Quốc
1345 Hoàng Bảo 1983 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1346 Trần Thị Mai 1958 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1347 Nguyễn Tấn Bảo 31331 Gio Linh Linh Hải Nhật Bản
1348 Hoàng Văn Ca Chưa rõ Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
1349 Trần Thị Thu Ba 32874 Gio Linh Linh Hải Nhật Bản
1350 Trần Thị Thuận 1963 Gio Linh Gio Châu Hoa Kỳ
Hiển thị 1301 đến 1350 của 1570 (32 Trang)