Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1251 Nguyễn Quang Lưu 1948 Gio Linh Gio Thành Đức
1252 Phạm Thái Học 1953 Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1253 Nguyễn Minh Dương 1995 Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1254 Nguyễn Văn Xê 1952 Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1255 Nguyễn Tiến Đạt 1995 Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1256 Phan Hữu Quý 1967 Gio Linh Gio Thành Canada
1257 Lê Văn Việt Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Nhật Bản
1258 Lê Văn Luân Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Hàn Quốc
1259 Nguyễn Khắc Hải 1989 Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1260 Trần Văn Trường Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1261 Trần Trung Kiên Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1262 Nguyễn Khắc Qúy 1993 Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1263 Trần Thị Hường 1972 Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1264 Trần Văn Hào 1991 Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1265 Dương Văn Nguyễn Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Malaysia
1266 Phạm Văn Đào 1963 Gio Linh Gio Thành Đức
1267 Nguyễn Văn Anh 1952 Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1268 Trần Minh Phương 1992 Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1269 Trần Thị Phương Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1270 Phan Hữu Thịnh 1958 Gio Linh Gio Thành Canada
1271 Hoàng Công Dũng 24/9/1972 Gio Linh Gio Sơn Lào
1272 Nguyễn Hữu Trình 1944 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1273 Nguyễn Thị Hằng 20/5/1981 Gio Linh Gio Sơn Lào
1274 Nguyễn Thị Quy 1986 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1275 Trần Quang Sáng 29/01/1991 Gio Linh Gio Sơn Lào
1276 Nguyễn Thị Thảo 1997 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1277 Trần Lương Hùng 1981 Gio Linh Trung Hải Hàn Quốc
1278 Nguyễn Thị Hoài Thủy 18/8/1988 Gio Linh Gio Sơn Lào
1279 Nguyễn Thị Ngọc Nga 1986 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1280 Bùi Mỹ Tiên 2000 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1281 Nguyễn Ngoãn 1950 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1282 Trần Đặng Yêm Chưa rõ Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1283 Trần Duy Lâm 1984 Gio Linh Trung Hải Trung Quốc
1284 Trương Văn Luân 1986 Gio Linh Gio Sơn Singapore
1285 Hà Thị Ngọc Nhi 2001 Gio Linh Gio Bình Hoa Kỳ
1286 Trần Đức Tường 19/5/1973 Gio Linh Gio Sơn Lào
1287 Nguyễn Thị Liên 1958 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1288 Trần Quang Ánh 14/3/1989 Gio Linh Gio Sơn Lào
1289 Nguyễn Hữu Trung 1991 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1290 Bùi Đức Lưu 1984 Gio Linh Trung Hải Hàn Quốc
1291 Trương Văn Lợi 20/02/1988 Gio Linh Gio Sơn Lào
1292 Trần Văn Phúc 1981 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1293 Trần Tuấn Hưng 1987 Gio Linh Trung Hải Hàn Quốc
1294 Bùi Hùng 1959 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1295 Nguyễn Thị Ái Lâm 1996 Gio Linh Trung Hải Đài Loan
1296 Trần Thị Thuận 1963 Gio Linh Gio Sơn Hoa Kỳ
1297 Nguyễn Đăng Truy 1952 Gio Linh Gio Thành Chưa rõ
1298 Trần Thị Cháu 1954 Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1299 Trần Đặng Bé Chưa rõ Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1300 Hồ Văn Tuấn 1957 Gio Linh Gio Sơn Campuchia
Hiển thị 1251 đến 1300 của 1570 (32 Trang)