Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1201 Hoàng Văn Thuyết Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Hàn Quốc
1202 Bùi Văn Hiếu Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Nhật Bản
1203 Bùi Đình Hà Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Hàn Quốc
1204 Trần Văn Minh Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Nhật Bản
1205 Bùi Đình Huấn Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Nhật Bản
1206 Phan Thị Luyến Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1207 Bùi Đình Lương Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1208 Hồ Văn Hải Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1209 Võ Thị Na Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1210 Nguyễn Khắc Bổn 1943 Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1211 Trần Thị Tã 1944 Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1212 Nguyễn Khắc Duy 1949 Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1213 Trần Xuân Tưởng Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Hàn Quốc
1214 Trần Quốc Khánh 1995 Gio Linh Gio Phong Nhật Bản
1215 Trần Văn Vượng Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Hàn Quốc
1216 Bùi Thị Kiều Mỹ Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Nhật Bản
1217 Nguyễn Lưu Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1218 Đoạn Thị Gấm Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1219 Khổng Thị Nguyệt Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1220 Trần Thị Giỏ Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1221 Hồ Văn Tứ Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1222 Nguyễn Vinh Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1223 Nguyễn Khắc Hiến 1953 Gio Linh Gio Phong Na Uy
1224 Vỏ Minh Đức Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1225 Trần Lý Huỳnh Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Singapore
1226 Nguyễn Khắc Đặng 1935 Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1227 Nguyễn Đức Phúc 1949 Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1228 Nguyễn Khắc Kha 1926 Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1229 Nguyễn Ngọc Huy Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Hàn Quốc
1230 Nguyễn Văn Quản Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Nhật Bản
1231 Lê Văn Tính Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1232 Trần Ngọc Chiến Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1233 Phan Văn Thuỳ Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1234 Nguyễn Thí Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1235 Bùi Đình Chương Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1236 Nguyễn Thị Hương Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1237 Phan Văn Hải Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1238 Nguyễn Khắc Trường 1937 Gio Linh Gio Phong Hoa Kỳ
1239 Nguyễn Quang Đài 1953 Gio Linh Gio Phong Ba Lan
1240 Nguyễn Văn Thành Chưa rõ Gio Linh Gio Hải Đài Loan
1241 Lê Văn Việt Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Nhật Bản
1242 Trần Hoa Nam 1990 Gio Linh Gio Phong Hàn Quốc
1243 Ngô Thị Hiền 1994 Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1244 Phan Hữu Thịnh 1958 Gio Linh Gio Thành Canada
1245 Trần Thị Thúy 1990 Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1246 Trần Ngọc Hòa Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Đài Loan
1247 Trần Thị Nguyệt 1959 Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
1248 Nguyễn Quang Lưu 1948 Gio Linh Gio Thành Đức
1249 Trần Văn Trường Chưa rõ Gio Linh Gio Phong Liên Bang Nga
1250 Phạm Thái Học 1953 Gio Linh Gio Thành Hoa Kỳ
Hiển thị 1201 đến 1250 của 1570 (32 Trang)