Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
51 Nguyễn Quang Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
52 Nguyễn Văn Dục Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
53 Hoàng Đình Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
54 Trần Quang Bửu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
55 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
56 Lê Thiên Trung Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
57 Lê Hùng 1987 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
58 Lê Thị Phước Tân 1993 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
59 Nguyễn Kim 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
60 Bùi Văn Liên 1956 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
61 Đarryl.John Trần 1955 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
62 Lê Thị Thanh Tâm 1962 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
63 Nguyễn Quang Minh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
64 Nguyễn Quang Thơ Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
65 Trần Hùng Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
66 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
67 Nguyễn Văn Giáo Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
68 Nguyễn Văn Dương Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
69 Nguyễn Văn Tầm Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
70 Lê Thiên Hòa Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
71 Lê Trọng Hiếu 1985 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
72 Lê Thị Hằng 1984 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
73 Nguyễn Tố 1932 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
74 Trần Thị Thu Hương 1967 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
75 Võ Bào 1947 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
76 Clinton Nguyễn 27/01/2001 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
77 Ngô Đức Năng 23/08/1961 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
78 Nguyễn Ngọc Quang Minh 1981 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
79 Nguyễn Hữu Phước 23012 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
80 Nguyễn Quang Thắng 1989 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
81 Lê Nguyên Đạt 1971 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
82 Lê Nguyên JusTin 2007 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
83 Lê Nguyên Khoa 1973 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
84 Nguyễn Thị Bích Nhàn 1981 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
85 Lê Viết Tân 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
86 Lê Việt Ethan 2006 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
87 Lê Thị Nguyệt 1981 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
88 Trương Hải Zdu 1979 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
89 Lê Nghĩa 1942 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
90 Nguyễn ArVin 1975 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
91 Nguyễn Thái Hồng Thịnh 1976 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
92 Ngô Thị Dinh 20.10.1946 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
93 Đặng Ngọc Tân 1966 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
94 Nguyễn Hữu Hưng 20456 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
95 Nguyễn Thị Phan 1952 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
96 Trần Xuân Sơn 1956 Triệu Phong Triệu Đại Hoa Kỳ
97 Đặng Thị Ngọc Thương 1981 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
98 Phan Thị Lịch 1954 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
99 Nguyễn Thị Thùy 1977 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
100 Lê Tiến 1953 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
Hiển thị 51 đến 100 của 1570 (32 Trang)