Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
451 Lê Lóc Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
452 Lê Ngọc Ánh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
453 Đoàn Quang Thế 1938 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
454 Nguyễn Bảo Trí 1961 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
455 Đỗ Văn Thái 1957 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
456 Trần Cao Tuy 1983 Triệu Phong Triệu Lăng Nhật Bản
457 Lê Trọng Lễ 1935 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
458 Lê Toàn 1956 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
459 Võ Đức Gioang 1991 Triệu Phong Triệu Lăng Liên Bang Nga
460 Trần Thị Huyền 1988 Triệu Phong Triệu Lăng Đài Loan
461 Nguyễn Thị Tuyết 1995 Triệu Phong Triệu Lăng Hàn Quốc
462 Võ Tấn Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
463 Võ Văn Cường Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
464 Võ Thị Sáu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
465 Đoàn Thị Thuyết Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
466 Đặng Văn Quang Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
467 Lê Thị Luyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
468 Có Thêm 02 đứa Nhỏ Không Rõ Tên Con Của ông Lóc Và Chưa rõ Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
469 Đoàn Mãn 1944 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
470 Nguyễn Duy Linh 1955 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
471 Nguyễn Thi 1956 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
472 Hoàng Kiều 1943 Triệu Phong Triệu Long Hoa Kỳ
473 Nguyễn Ninh 1986 Triệu Phong Triệu Lăng Đài Loan
474 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1989 Triệu Phong Triệu Lăng Đài Loan
475 Lê Thị Thùy Phương 1997 Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
476 Nguyễn Tây 1985 Triệu Phong Triệu Lăng Hàn Quốc
477 Nguyễn Đức 1963 Triệu Phong Triệu Giang Canada
478 Phạm Trọng Hiệng 1947 Triệu Phong Triệu Giang Pháp
479 Nguyễn Thị Hồng 1985 Triệu Phong Triệu Lăng Malaysia
480 Hồ Dung 1992 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
481 Lê Thị Sáu 1951 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
482 Phan Thị Thu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
483 Hồ Thị Nhàn 1985 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
484 Trịnh Thị Lựu 1964 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
485 Lê Thọ Vinh 1940 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
486 Nguyễn Thái Thành 1984 Triệu Phong Triệu Lăng Nhật Bản
487 Trịnh Uynh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
488 Võ Thị Lũy 1962 Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
489 Trần Ngọc 1989 Triệu Phong Triệu Lăng Đài Loan
490 Trần Thị Hoa 1969 Triệu Phong Triệu Lăng Đài Loan
491 Lê Thị Nhỏ 1990 Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
492 Lê Thế Anh 1994 Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
493 Lê Võ Trà My 2003 Triệu Phong Triệu Lăng Hoa Kỳ
494 Nguyễn Thủ 1983 Triệu Phong Triệu Lăng Malaysia
495 Hồ Thiên Phú 1988 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
496 Nguyễn Kim Chi 1956 Triệu Phong Triệu Giang Pháp
497 Đinh Văn Bá 1955 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
498 Hồ Phương Thảo 1983 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
499 Hồ Thị Ánh Nhi 1983 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
500 Hồ Viết Hóa 1944 Triệu Phong Triệu Giang Hoa Kỳ
Hiển thị 451 đến 500 của 1570 (32 Trang)