Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
2 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
5 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
6 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
7 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
11 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
12 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
13 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
14 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
15 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
16 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
17 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
18 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
19 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
20 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
21 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
22 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
23 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
24 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
25 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
26 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
27 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
28 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
29 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
30 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
31 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
32 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
33 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
34 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
35 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
36 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
37 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
38 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Phạm Văn An Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Nguyễn Quang Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Nguyễn Văn Dục Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
43 Hoàng Đình Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
44 Trần Quang Bửu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
46 Lê Thiên Trung Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Lê Hùng 1987 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
48 Lê Thị Phước Tân 1993 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
49 Nguyễn Kim 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
50 Lu Hoa Kỳ Kim 1997 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)