Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
2 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
5 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
6 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
7 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
11 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
12 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
13 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
14 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
15 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
16 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
17 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
18 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
19 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
20 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
21 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
22 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
23 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
24 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
25 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
26 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
27 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
28 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
29 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
30 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
31 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
32 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
33 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
34 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
35 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
36 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
37 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
38 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Nguyễn Đơn Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Phan Bính Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Lê Nikki Hằng 1984 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
43 Nguyễn Thị Qúy Phi 1975 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
44 Nguyễn Tú 1968 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
45 Lê Thị Nancy 2009 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
46 Nguyễn Đình Đức 1954 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
47 Lê Nguyên Lương 1995 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
48 Nguyễn Đức Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
49 Phạm Văn An Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
50 Lu Hoa Kỳ Kim 1997 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)