Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
2 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
5 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
6 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
7 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
9 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
10 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
11 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
12 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
13 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
14 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
15 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
16 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
17 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
18 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
19 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
20 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
21 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
22 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
23 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
24 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
25 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
26 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
27 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
28 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
29 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
30 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
31 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
32 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
33 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
34 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
35 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
36 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
37 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
38 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Bùi Văn Liên 1956 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
41 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
42 Đarryl.John Trần 1955 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
43 Lê Thị Thanh Tâm 1962 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
44 Nguyễn Quang Minh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Nguyễn Quang Thơ Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
46 Trần Hùng Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Nguyễn Văn Giáo Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
48 Nguyễn Văn Dương Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
49 Nguyễn Văn Tầm Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
50 Lê Thiên Hòa Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)