Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
2 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
3 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
6 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
7 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
11 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
12 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
13 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
14 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
15 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
16 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
17 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
18 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
19 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
20 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
21 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
22 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
23 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
24 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
25 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
26 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
27 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
28 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
29 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
30 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
31 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
32 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
33 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
34 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
35 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
36 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
37 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
38 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Nguyễn Quang Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Nguyễn Văn Dục Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Hoàng Đình Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
43 Trần Quang Bửu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
44 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Lê Thiên Trung Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
46 Lê Hùng 1987 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
47 Lê Thị Phước Tân 1993 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
48 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
49 Nguyễn Kim 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
50 Bùi Văn Liên 1956 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)