Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
2 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
3 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
6 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
7 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
11 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
12 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
13 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
14 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
15 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
16 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
17 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
18 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
19 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
20 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
21 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
22 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
23 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
24 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
25 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
26 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
27 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
28 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
29 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
30 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
31 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
32 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
33 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
34 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
35 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
36 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
37 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
38 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Nguyễn Đình Đức 1954 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
41 Lê Nguyên Lương 1995 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
42 Nguyễn Đức Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
43 Phạm Văn An Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
44 Nguyễn Quang Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Nguyễn Văn Dục Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
46 Hoàng Đình Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Trần Quang Bửu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
48 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
49 Lê Thiên Trung Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
50 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)