Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
2 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
4 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
5 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
6 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
7 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
9 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
10 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
11 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
12 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
13 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
14 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
15 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
16 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
17 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
18 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
19 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
20 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
21 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
22 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
23 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
24 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
25 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
26 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
27 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
28 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
29 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
30 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
31 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
32 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
33 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
34 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
35 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
36 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
37 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
38 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Nguyễn Văn Dương Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Nguyễn Văn Tầm Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Lê Thiên Hòa Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
43 Nguyễn Đơn Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
44 Phan Bính Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Lê Nikki Hằng 1984 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
46 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
47 Nguyễn Thị Qúy Phi 1975 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
48 Nguyễn Tú 1968 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
49 Lê Thị Nancy 2009 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
50 Nguyễn Đình Đức 1954 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)