Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
2 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
3 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
6 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
7 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
11 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
12 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
13 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
14 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
15 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
16 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
17 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
18 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
19 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
20 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
21 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
22 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
23 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
24 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
25 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
26 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
27 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
28 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
29 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
30 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
31 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
32 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
33 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
34 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
35 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
36 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
37 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
38 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Lê Hùng 1987 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
41 Lê Thị Phước Tân 1993 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
42 Nguyễn Kim 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
43 Bùi Văn Liên 1956 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
44 Lê Thị Thanh Tâm 1962 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
45 Nguyễn Quang Minh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
46 Nguyễn Quang Thơ Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Trần Hùng Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
48 Nguyễn Văn Giáo Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
49 Đarryl.John Trần 1955 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
50 Nguyễn Văn Dương Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)