Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
2 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
6 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
7 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
8 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
11 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
12 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
13 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
14 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
15 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
16 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
17 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
18 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
19 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
20 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
21 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
22 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
23 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
24 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
25 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
26 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
27 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
28 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
29 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
30 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
31 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
32 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
33 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
34 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
35 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
36 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
37 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
38 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Nguyễn Văn Giáo Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Nguyễn Văn Dương Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Nguyễn Văn Tầm Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
43 Lê Thiên Hòa Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
44 Nguyễn Đơn Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
46 Phan Bính Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Lê Nikki Hằng 1984 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
48 Đarryl.John Trần 1955 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
49 Nguyễn Thị Qúy Phi 1975 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
50 Nguyễn Tú 1968 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)