Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
2 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
5 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
6 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
7 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
9 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
10 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
11 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
12 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
13 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
14 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
15 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
16 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
17 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
18 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
19 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
20 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
21 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
22 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
23 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
24 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
25 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
26 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
27 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
28 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
29 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
30 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
31 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
32 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
33 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
34 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
35 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
36 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
37 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
38 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Lê Nikki Hằng 1984 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
41 Nguyễn Thị Qúy Phi 1975 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
42 Nguyễn Tú 1968 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
43 Lê Thị Nancy 2009 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
44 Nguyễn Đình Đức 1954 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
45 Lê Nguyên Lương 1995 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
46 Nguyễn Đức Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Phạm Văn An Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
48 Nguyễn Quang Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
49 Nguyễn Văn Dục Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
50 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)