Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
2 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
6 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
7 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
11 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
12 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
13 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
14 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
15 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
16 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
17 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
18 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
19 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
20 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
21 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
22 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
23 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
24 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
25 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
26 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
27 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
28 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
29 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
30 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
31 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
32 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
33 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
34 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
35 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
36 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
37 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
38 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Lê Thiên Trung Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Lê Hùng 1987 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
43 Lê Thị Phước Tân 1993 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
44 Nguyễn Kim 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
45 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
46 Bùi Văn Liên 1956 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
47 Đarryl.John Trần 1955 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
48 Lê Thị Thanh Tâm 1962 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
49 Nguyễn Quang Minh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
50 Nguyễn Quang Thơ Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)