Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
2 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
6 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
7 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
9 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
10 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
11 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
12 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
13 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
14 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
15 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
16 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
17 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
18 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
19 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
20 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
21 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
22 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
23 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
24 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
25 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
26 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
27 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
28 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
29 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
30 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
31 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
32 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
33 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
34 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
35 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
36 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
37 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
38 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Phạm Văn An Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Nguyễn Quang Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Lu Hoa Kỳ Kim 1997 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
43 Nguyễn Văn Dục Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
44 Hoàng Đình Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Trần Quang Bửu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
46 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Lê Thiên Trung Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
48 Lê Hùng 1987 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
49 Lê Thị Phước Tân 1993 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
50 Nguyễn Kim 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)