Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
2 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
4 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
6 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
7 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
9 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
10 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
11 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
12 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
13 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
14 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
15 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
16 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
17 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
18 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
19 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
20 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
21 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
22 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
23 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
24 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
25 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
26 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
27 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
28 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
29 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
30 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
31 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
32 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
33 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
34 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
35 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
36 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
37 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
38 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Lê Thị Nancy 2009 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
41 Nguyễn Đình Đức 1954 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
42 Đarryl.John Trần 1955 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
43 Lê Nguyên Lương 1995 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
44 Nguyễn Đức Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
45 Phạm Văn An Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
46 Nguyễn Quang Em Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
47 Nguyễn Văn Dục Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
48 Hoàng Đình Truyền Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
49 Trần Quang Bửu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
50 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)