Danh sách Việt kiều

Họ và tên Năm sinh Huyện Quốc gia làm việc
1 Tạ Quang Tuyên 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hàn Quốc
2 Tạ Thị Giang 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
3 Võ Thị Hồng Nhung 1993 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
4 Trần Thị My Sa 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
5 Hoàng Văn Trâm 1991 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
6 Tạ Thị Thủy Tiên 1995 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
7 Trần Thị Mai Sương 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
8 Trần Văn Quế 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
9 Nguyễn Thị Sà 1960 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đức
10 Trần Thị Nhung 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Lào
11 Lê Thanh Hải 1970 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Liên Bang Nga
12 Nguyễn Thị Hạnh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
13 Trần Thị Ngọc 1972 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
14 Hoàng Thị Vũ Nhuận 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
15 Phan Văn Thắng 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
16 Lê Thái 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
17 Nguyễn Lương Toán 1964 Vĩnh Linh TT Bến Quan Đức
18 Trương Văn Thanh 1990 Vĩnh Linh TT Bến Quan Nhật Bản
19 Phan Thị Thúy 1984 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
20 Nguyễn Văn Thắng 1975 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Đức
21 Trần Thị Thu Hà 1987 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Nhật Bản
22 Phan Văn Dũng 1989 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
23 Nguyễn Thị Thắm 1963 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
24 Trần Thanh Phương 1967 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Liên Bang Nga
25 Nguyễn Văn Thuyết 1976 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Liên Bang Nga
26 Đỗ Trung Hòa 1982 Vĩnh Linh TT Bến Quan Hàn Quốc
27 Phan Thị Quỳnh Nga 1983 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hoa Kỳ
28 Hoàng Trọng Nghĩa 1991 Vĩnh Linh TT Bến Quan Malaysia
29 Võ Thế Cường 1988 Vĩnh Linh TT Bến Quan Vương Quốc Anh
30 Lê Thị Vui 1982 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đài Loan
31 Nguyễn Thị Duyên 1996 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Đài Loan
32 Ngô Thị Kim Oanh 1971 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Hong Kong
33 Trần Thị Vinh 1977 Vĩnh Linh Vĩnh Hòa Hungary
34 Nguyễn Trường Châu 1955 Vĩnh Linh Vĩnh Thành Đức
35 Hoàng Thị Hường 1990 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Nhật Bản
36 Phan Thị Thu Hiền 1986 Vĩnh Linh Vĩnh Trung Hungary
37 Trần Thị Loan 1962 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Đức
38 Trương Thị Hồng 1973 Vĩnh Linh Vĩnh Giang Israel
39 Trần Tiến Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
40 Trần Quang Bửu Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
41 Lê Thị Thúy Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
42 Lê Thiên Trung Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
43 Lê Hùng 1987 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
44 Lê Thị Phước Tân 1993 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
45 Nguyễn Kim 1972 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
46 Lu Trung Trí 1999 Triệu Phong Triệu Sơn Bỉ
47 Bùi Văn Liên 1956 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
48 Đarryl.John Trần 1955 Triệu Phong Triệu Sơn Australia
49 Lê Thị Thanh Tâm 1962 Triệu Phong Triệu Sơn Hoa Kỳ
50 Nguyễn Quang Minh Chưa rõ Triệu Phong Triệu Tài Hoa Kỳ
Hiển thị 1 đến 50 của 1570 (32 Trang)